Evbazar.com Logo
Bizimle Reklam Verin-Kayıt Emlak Komisyoncusu AramaDiğer İş Kolları AramaLink Gönderin
Evbazar.com' a Hoşgeldiniz,

Kullanıcı Adı:
Şifre:          
Şifremi Unuttum.     Üye olmak istiyorum.
Gayri Menkul Arama

Şehir:     İlçe:       
Emlak Tipi:    

Durumu:   


Ücretsiz Emlak Ilan - Bedava


Favorilerime Ekle * Add To Favourites


Harita / Turkey Map and Where is

Cheap flights, Turkey Hotel Deals

Satilik Villa / Villa for Sale in Antalya

Business for Sale in Turkey

Satilik Arsa / Land for Sale in Turkey

Satilik Fabrika / Factory for Sale in Turkey

Satilik Daire / Apartment for Sale in Antalya

Satilik Otel Arsa

Site Map

Emlak Forum


Turkey Property Forum


Advertising Banner

     

Add to My Yahoo!Add to Google


SerbestBolgeninTanimi

 

Serbest Bölge Nedir?

Serbest Bölgelerin Avantajları Nelerdir?

Serbest Bölgelerde Kira Tarifeleri

Serbest Bölgeler Kanunu

Serbes Bölge Haziran Bülteni

 

Serbest Bölgenin Tanımı

 

Genel olarak serbest bölgeler; ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber gümrük bölgesi dışında sayılan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir.

 

Serbest Bölgelerin Kurulması ve İşletilmesindeki Temel Amaçlar

 

-Türkiye’de ihracat için yatırım ve üretimi artırmak,

-Yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak,

-Ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli bir şekilde temin etmek,

-Dış finansman ve ticaret imkanlarından daha fazla yararlanmak.

 

Serbest Bölgelerin İşlevi

Serbest bölgeler;

-Ülkeye yabancı sermaye ve teknolojilerin getirilmesine imkan sağlayacak uygun zemin yaratılması,

-Sanayicinin ihtiyaç duyduğu bazı hammadde ve ara malların kolaylıkla, istenilen miktarda ve zaman

  kaybı olmadan temin edilebilmesi,

-Sağlanan teşvik ve avantajlarla düşük maliyetli mal üretimi ve ihracı,

-Türkiye dışından gelen malların transit olarak diğer ülkelere satımı,

-Yeni istihdam olanaklarının yaratılması,

-Türk ihraç ürünlerinin ihracatını kolaylaştırmak ve hızlandırmak bakımından bir basamak olması işlevlerini görmektedir.

 

Ülkemizde Bulunan Serbest Bölgeler

Halen ticari faaliyette bulunan serbest bölgeler ve faaliyete geçiş yılları:

 

Mersin, Antalya (1987),

Ege, İstanbul Atatürk Havalimanı (1990),

Trabzon (1992),

İstanbul Deri ve Endüstri, Doğu Anadolu, Mardin (1995),

İMKB Uluslararası Menkul Kıymetler (1997),

İzmir Menemen Deri, Rize, Samsun, İstanbul Trakya, Kayseri (1998)

Avrupa, Gaziantep, Adana-Yumurtalık (1999)

Bursa, Denizli, Kocaeli (2001)

Tübitak-Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji (2002)

 

                                                                               

 

SERBEST BÖLGELERDE SAĞLANAN AVANTAJLAR     

·         Üretim konulu Faaliyet Ruhsatı kapsamında faaliyet gösteren serbest bölge kullanıcılarının imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Avrupa Birliği  üyeliğinin gerçekleşeceği yılın vergileme dönemi sonuna kadar Gelir veya Kurumlar Vergisinden istisnadır.

Diğer konularda ise 06/02/2004 tarihinden önce Ruhsat almış olan firmaların Gelir veya Kurumlar Vergisi muafiyeti, Faaliyet Ruhsatı süresi sonuna kadar devam edecektir. 06/02/2004 tarihinden itibaren diğer konularda düzenlenen Faaliyet Ruhsatları kapsamında vergi muafiyeti bulunmamaktadır.

·         Hazır işyeri kiralamak suretiyle üretim konusunda faaliyet gösterecek kiracı-kullanıcı firmalar için 15 yıl, diğer konularda 10 yıl,  kendi işyerini inşa etmek suretiyle üretim konusunda faaliyet gösterecek yatırımcı-kullanıcı firmalar için 30 yıl, diğer konularda ise 20 yıl süreli Faaliyet Ruhsatı verilmektedir.

·         Serbest bölgedeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödemeler dövizle yapılır. 

·         Serbest bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve gelirler  kambiyo rejimine ve herhangi bir izne tabi olmaksızın, yurt dışına veya Türkiye’ye transfer edilebilir. 

·         Fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına verilen yetkiler serbest bölgelerde uygulanmaz.

·         Serbest bölgeler gümrük bölgesi dışında sayıldığından, serbest bölgeler ile Türkiye arasında yapılan ticarette dış ticaret rejimi hükümleri uygulanır. Başka bir deyişle, Türkiye’den serbest bölgeye satılan mallar ihracat rejimine, serbest bölgeden alınan mallar ise ithalat rejimine tabi olup, serbest bölge kullanıcıları Türkiye’den KDV’siz mal ve hizmet satın alabilirler. Diğer taraftan, serbest bölge ile diğer ülkeler ve diğer serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi hükümleri uygulanmaz.

·         Serbest bölgelerden Türkiye’ye yönelik mal satışına kısıtlama getirilmemiştir (Tüketim ve riskli mallar hariç).

·         Mallar serbest bölgede süre sınırlaması olmaksızın kalabilir.

·         Serbest bölgede sağlanan teşvik ve avantajlardan yerli ve yabancı bütün firmalar eşit olarak yararlanır.

·         Serbest bölgeler; AB ve Orta Doğu pazarlarının yakınında, Akdeniz, Ege ve Karadeniz’deki büyük limanlara, uluslararası havaalanlarına, karayolu ağlarına, kültür, turizm ve eğlence merkezlerine yakın yerlerde kurulmuştur.

·         Serbest bölgelerin altyapısı gelişmiş ülkelerdeki benzerleri ile aynı standarttadır. Açık ve kapalı alan kiraları diğer ülkelere göre düşüktür. Serbest bölgeye getirilen Türkiye veya AB menşeli ya da buralarda serbest dolaşımda bulunan Gümrük Birliği kapsamındaki malların, serbest dolaşımda bulunma statüsü değişmediğinden, Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere girişinde gümrük vergisi ödenmez. Ayrıca, üçüncü ülke menşeli malların serbest bölgeye girişinde ve bu malların Türkiye veya AB üyesi ülkeler dışındaki üçüncü ülkelere gönderilmesi halinde de gümrük vergisi ödenmez. Ancak, serbest bölgeden Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere gönderilen serbest dolaşım durumunda olmayan üçüncü ülke menşeli mallar için Ortak Gümrük Tarifesi ile uyumlaştırılmış Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde belirtilen oran üzerinden gümrük vergisi ödenir.

·         Serbest bölgeler “Türkiye-AB Gümrük Bölgesi”nin parçası sayıldığından, serbest bölgelerden Türkiye veya AB menşeli ürünler ile Türkiye’de serbest dolaşım durumunda bulunan gümrük birliği kapsamındaki ürünler A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilebilir. Üçüncü ülke menşeli ürünler ise Ortak Gümrük Tarifesi ile uyumlaştırılmış Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde belirtilen oran üzerinden serbest bölge gümrük müdürlüğüne gümrük vergisi ödenerek serbest dolaşıma geçirildikten sonra A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ ye gönderilebilir.  

  • İthal girdi kullanarak ürettiği ürünleri dış pazarlara satan, 
  • Emek-yoğun sektörlerde faaliyette bulunan,
  • Re-eksport faaliyetinde bulunan,
  • Dövizle işlem yapmak isteyen üretim ve alım-satım yapan,
  • Altyapısı hazır modern iş ortamı arayan

 Firmalar için Serbest Bölgeler daha avantajlıdır.

 

        

 

Serbest Bölgelerde Kira Tarifeleri                       

 

 

2005 YILI         SERBEST BÖLGE KİRA TARİFELERİ

ADANA YUMURTALIK

ANTALYA

AVRUPA

Açık Alan - Üretim

2,00-2,50 $/m2/yıl

2,42-2,75 $/m2/yıl

satış:30-20$/m2          kira:4 $/m2/yıl

Açık Alan - Ticari

1,50-3,00 $/m2/yıl

 

satış:30-120$/m2 kira:4 $/m2/yıl

Kapalı Alan                  0-1000 m2

3,50 $/m2/ay (5,00 $/m2/ay Ofis )

2,00-3,00 $/m2/ay

satış:300-1.100$/m2             kira:7,00-13,00 $/m2/ay

Kapalı Alan              1000-5000 m2

3,00 $/m2/ay

1,00 $/m2/ay

3,00-4,00 $/m2/ay

Kapalı Alan             5000+ m2

2,50 $/m2/ay

0,50 $/m2/ay

3,00 $/m2/ay

Açık Stok Sahası

4.00-6,00 $/m2/ay

0,5-1,75 $/m2/ay 

3,00 $/m2/ay

Depo Kirası

4,50-6,00 $/m2/ay

0,50-3,00 $/m2/ay

mal bedeli üzerinden

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 YILI         SERBEST BÖLGE KİRA TARİFELERİ

BURSA

DENİZLİ

DOĞU ANADOLU

Açık Alan - Üretim

 3,5$/m2/yıl

satış:20-50$/m2        kira:2,50 $/m2/yıl

0,60-1,50 $/m2/yıl 

Açık Alan - Ticari

4,00$/m2/yıl

satış:80-110$/m2 kira:4,00 $/m2/yıl

0,60-1,50 $/m2/yıl 

Kapalı Alan                  0-1000 m2

3,00-5,00  $/m2/ay

2,75-8,00 $/m2/ay

1,00 $/m2/ay 

Kapalı Alan              1000-5000 m2

3,00 $/m2/ay

1,75 $/m2/ay

 

Kapalı Alan             5000+ m2

 

1,75 $/m2/ay

 

Açık Stok Sahası

 2,50-3,00 $/m2/ay

2,00-2,50$/m2/ay

1,00 $/m2/ay

Depo Kirası

3,00-8,00 $/m2/ay 

3,00-8,00$/m2/ay

1,00 $/m2/ay

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 YILI         SERBEST BÖLGE KİRA TARİFELERİ

EGE

GAZİANTEP

İSTANBUL AHL

Açık Alan - Üretim

2,25-3,67 $/m2/yıl

satış:150 $/m2 kira:1,75-4,50 $/m2/yıl

 

Açık Alan - Ticari

2,25-6,93 $/m2/yıl

satış: 150$/m2        kira:1,75-4,50 $/m2/yıl

 

Kapalı Alan                  0-1000 m2

4,51-14,33 $/m2/yıl

satış: 550 $/m2             kira:2,00-4,50 $/m2/ay

13,31$/m2/ay

Kapalı Alan              1000-5000 m2

   50 $/m2/yıl  (Özel Fabrika Binası)

3,00-4,50 $/m2/ay

 

Kapalı Alan             5000+ m2

 

2,50-3,50 $/m2/ay

Ofis: 20$/m2/ay (plaza)

Açık Stok Sahası

1,88-3,86$/m2/ay  

1,00-2,00$/m2/ay

 

Depo Kirası

16.550-45.350 modül/yıl (m2'ye göre değişik)

0,20-4,00$/m2/ay

13,31$/m2/ay 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 YILI         SERBEST BÖLGE KİRA TARİFELERİ

İSTANBUL DERİ

İSTANBUL TRAKYA

KAYSERİ

Açık Alan - Üretim

5 $/m2/yıl

satış:400 $/m2 kira:8,00 $/m2/yıl

1,00 $/m2/yıl

Açık Alan - Ticari

5 $/m2/yıl        

satış 400 $/m2 kira 8,00 $/m2/yıl

1,20 $/m2/yıl

Kapalı Alan                  0-1000 m2

7,00-10,00        $/m2/ay

Ofis:13,00 $/m2/ay

2,00-4,00 $/m2/ay

Kapalı Alan              1000-5000 m2

6,00-7,00       $/m2/ay

 

2,00-4,00 $/m2/ay

Kapalı Alan             5000+ m2

5,00 $/m2/ay

 

 

Açık Stok Sahası

4,00 $/m2/ay

6,00 $/m2/ay

1,00-2,00  $/m2/ay

Depo Kirası

mal bedeli üzerinden                                           

Mal Bedeli Üzerinden

0,20-4,00  $/m2/ay

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 YILI         SERBEST BÖLGE KİRA TARİFELERİ

KOCAELI

MARDİN

MENEMEN

Açık Alan - Üretim

2,00-4,00        $/m2/yıl

2,00 $/m2/yıl

 3,20 $/m2/yıl

Açık Alan - Ticari

2,00-4,00 $/m2/yıl

2,00 $/m2/yıl

 6,00 $/m2/yıl

Kapalı Alan                  0-1000 m2

7,00        $/m2/ay       Ofis: 9,00        $/m2/ay       

2,00-2,50 $/m2/ay 

3,60-4,50 $/m2/ay

Kapalı Alan              1000-5000 m2

 

2,00 $/m2/ay

3,15 $/m2/ay

Kapalı Alan             5000+ m2

 

2,00 $/m2/ay

3,15 $/m2/ay

Açık Stok Sahası

2,00-4,00       $/m2/ay

1.00 $/m2/ay 

1,80-3,00 $/m2/ay

Depo Kirası

4,00-9,00         $/m2/ay

1,00-2,50 $/m2/ay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 YILI         SERBEST BÖLGE KİRA TARİFELERİ

MERSİN

RİZE

SAMSUN

Açık Alan - Üretim

2,66 $/m2/yıl

3,00 $/m2/yıl

3,00 $/m2/yıl

Açık Alan - Ticari

2,66 $/m2/yıl

4,00 $/m2/yıl

4,00 $/m2/yıl

Kapalı Alan                  0-1000 m2

 

Ofis:8,00 $/m2/ay     Depo:1,5-2,5 $/m2/ay

5,00$/m2/ay (işyeri)

Kapalı Alan              1000-5000 m2

 

1,50-2,50 $/m2/ay

5,00 $/m2/ay Ofis

Kapalı Alan             5000+ m2

 

1,50-2,50 $/m2/ay

 

Açık Stok Sahası

1 $/m2/ay

4,00 $/m2/ay

4,00 $/m2/ay

Depo Kirası

 

3,5-5,00$/m2/ay

5,00 $/m2/ay 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 YILI         SERBEST BÖLGE KİRA TARİFELERİ

TRABZON

TÜBİTAK

Açık Alan - Üretim

 

5,00 $/m2/yıl

 

Açık Alan - Ticari

 

5,00 $/m2/yıl

 

Kapalı Alan                  0-1000 m2

14,52 $/m2/ay Ofis

13,00 $/m2/ay

 

Kapalı Alan              1000-5000 m2

 

 

 

Kapalı Alan             5000+ m2

 

 

 

Açık Stok Sahası

6,05 $/m2/ay

 

 

Depo Kirası

6,05 $/m2/ay

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

SERBEST BÖLGELER KANUNU

Kanun No: 3218

Kabul Tarihi: 06.06.1985

Yayım Tarihi: 15.06.1985 Tarih ve 18785 Sayılı Resmi Gazete

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım ve üretimi artırmak, yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli şekilde temin etmek, dış finansman ve ticaret imkanlarından daha fazla yararlanmak üzere, serbest bölgelerin kurulması, yer ve sınırlarının tayini, yönetimi, faaliyet konularının belirlenmesi, işletilmesi, bölgelerdeki yapı ve tesislerin teşkili ile ilgili hususları kapsar.

Yetki

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Serbest bölgelerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerce kurulmasına, işletilmesine Bakanlar Kurulunca izin verilir.

Tanımlar

Madde 3- Bu Kanun uygulamasında;

a) İşletici: Serbest bölgeyi işleten kamu kurum ve kuruluşunu, yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişileri,

b) Kullanıcı: Faaliyet ruhsatı alan ve bölgede belli bir işyeri bulunan gerçek veya tüzel kişiyi,

c) Döviz: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından konvertibl sayılan paralar veya ödemeyi sağlayan her nevi hesap ve belgeleri,

ifade eder.

Faaliyet Konuları

Madde 4- Serbest bölgelerde, Yüksek Planlama Kurulu'nca uygun görülecek her türlü sınai, ticari ve hizmetle ilgili faaliyetler yapılabilir.

Fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen yetkiler serbest bölgelerde uygulanmaz.

 

İKİNCİ BÖLÜM    

SERBEST BÖLGENİN DÜZENLENMESİ

Bölgenin Düzenlenme Esasları

Madde 5- (Değişik: Kanun No 4059; 20.12.1994 tarih ve 22147 sayılı Resmi Gazete)

Serbest bölge ilan edilen yerlerde ihtiyaç duyulacak arazi ve tesisler Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre sağlanabilir.

Yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan ruhsat almak kaydıyla serbest bölgede faaliyette bulunabilirler.

Serbest bölgede arazinin kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, kurulması ve kullanılmasıyla ilgili diğer bütün izinler ve ruhsatlar bölge müdürlüğünce verilir ve denetlenir.

Serbest bölgelerin asayiş hizmetleri polis tarafından yerine getirilir.

Muafiyet ve Teşvikler

Madde 6- (Değişik: Kanun No: 5084; 06.02.2004 tarih ve 25365 sayılı Resmi Gazete)

Serbest bölgeler gümrük bölgesi dışında sayılır.

Bu bölgelerde gümrük ve kambiyo mükellefiyetine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz.  

Kullanıcıların tutmak zorunda oldukları defterler ile düzenleyecekleri belgelere ilişkin olarak, 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun hükümlerine bağımlı olmaksızın düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

İşleticiler ve kullanıcılar yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek vergi dışı teşviklerden yararlandırılabilir.

Serbest Bölgelerin Gelir ve Harcamaları

Madde 7-(Değişik; Kanun No: 4684; 03.07.2001 tarih ve 24451 sayılı Resmi Gazete)

Serbest bölgelerden elde edilen gelirlerden;

a) Faaliyet ruhsatı ve izin belgesi karşılığı tahsil edilecek ücretler,

b) Yurtdışından bölgeye getirilen mallar ile bölgeden Türkiye'ye çıkarılan malların CIF değeri üzerinden peşin olmak üzere binde 5 oranında ödenecek ücretler,

c) Serbest bölgeyi işleten gerçek veya tüzel kişilerle yapılacak sözleşmeler uyarınca tahsil edilecek tutarlar,

d) Bölge faaliyetlerinden sağlanan diğer gelirler,

İlgili idare tarafından sözleşmeler gereği tüzel kişilere yapılan gelir payı aktarmaları düşüldükten sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde açılacak bir özel hesaba yatırılır. Bu hesapta toplanan tutarlardan ret ve iadeler düşüldükten sonra kalan tutar, Dış Ticaret Müsteşarlığı merkez ödemelerini yapan merkez saymanlığı hesabına yatırılır. Merkez saymanlık hesabına yatırılan meblağ bütçeye gelir kaydedilir.(Değişik; Kanun No: 5217; 23.07.2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazete)

 

Serbest bölgelerde yatırım ve tesis safhasında kullanılan mallar, tevsi ve kapasite artırmak amacıyla getirilen mallar, kullanıcının kendisine ait olmayan bakım ve onarım maksadıyla getirilen mallar, bölgelere geçici olarak getirilen araç, gereç ve ekipmanlar, fason üretim amacıyla getirilen mallar birinci fıkranın (b) bendi hükmü uyarınca bir ücrete tabi tutulmaz. Ancak, bakım ve onarım ile fason üretimde yaratılan katma değer üzerinden bu ücret alınır.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde oluşturulan özel hesabın işleyişine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Dış Ticaret Müsteşarlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Gelirlerin zamanında yatırılmaması halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri uygulanır. (Değişik; Kanun No: 5217; 23.07.2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazete)

 

                                     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM           

MAL VE HİZMETLER

 

Bölgedeki Mallar

Madde 8- Serbest Bölge ile Türkiye'nin diğer yerleri arasında yapılacak ticaret, dış ticaret rejimine tabidir. Serbest bölge ile diğer ülkeler ve serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi uygulanmaz.

Bedeli 500 ABD dolarının altında olan Türkiye mahreçli mallar isteğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir.

Kambiyo ve Hizmetler

Madde 9- Serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödemeler dövizle yapılır. Bakanlar Kurulu ödemelerin Türk Lirası olarak yapılmasına da karar verebilir.

Serbest bölgede gemi ve liman hizmetleri işletici tarafından yapılır veya kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek veya tüzel kişilere yaptırılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK, KALDIRILAN VE UYGULANMAYAN HÜKÜMLER, YÖNETMELİK

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Esasları

Madde 10- Serbest bölgelerde, faaliyet gösterecek iş yerlerinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı personel çalıştırılabilir. Buna ait esaslar yönetmelikte belirlenir.

Serbest bölgelerde Türkiye Cumhuriyeti sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri uygulanır.

Kaldırılan Hükümler

Madde 11- 21 Aralık 1953 tarihli ve 6209 sayılı Serbest Bölge Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

Uygulanmayan Hükümler

Madde 12- (Değişik; Kanun No: 4684, 03.07.2001 tarih ve 24451 sayılı Resmi Gazete)

Serbest bölgelerde 1580 sayılı Belediye Kanununun 15'inci maddesinin 5, 22, 25, 32 ve 47’nci bentleri dışında kalan hükümleri;  5682 sayılı Pasaport Kanunu; 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de Seyahat ve İkametleri Hakkındaki Kanun ile 2007 sayılı Türkiye'deki Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkındaki Kanun ile ek ve değişiklikleri; 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu;  2677 sayılı Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun hükümleri ile diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

Uygulama Yönetmeliği                                  

Madde 13- (Değişik; Kanun No: 4684, 03.07.2001 tarih ve 24451 sayılı Resmi Gazete)

 Bu Kanunda düzenlenmesi yönetmeliğe bırakılan konularla, serbest bölgelerde faaliyette bulunacak işleticilerin teşekkül tarzı, görev, yetki ve sorumlulukları, bu işletici ve kullanıcılara verilecek faaliyet ruhsatları ve iptali, bunların sınai ve ticari sicillerinin tutulması, hesaba yapacakları ödemeler, serbest bölge ile ilgili faaliyetlerin tabi olacağı esaslar, bölgelere giriş için verilecek izin belgesi ile görev kartları, ikamet izni ve çalışma esasları ve serbest bölgelerin işletilmesine dair diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Geçici Madde 1- Mülga (Kanun No: 4771; 09.08.2002 tarih ve 24841 sayılı Resmi Gazete)

Geçici Madde 2- Bu Kanun, bir serbest bölge için, o serbest bölgenin faaliyete geçmesinden itibaren uygulanır. Faaliyete geçiş tarihi ise, o serbest bölge alanını çevreleyen çit, kule ve kapı inşaatlarının tamamlanması, Bölge Müdürlüğü, Polis ve Gümrük birimlerinin göreve başlaması suretiyle bölgenin resmen açılış tarihidir.  

Geçici Madde 3- (06.02.2004 tarih ve 25365 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5084 sayılı kanun ile eklenmiştir.)

 Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin; 

a) Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazançları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi kapsamında yapılacak tevkifata etkisi yoktur. 

b) Bu bölgelerde istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler 31.12.2008 tarihine kadar gelir vergisinden müstesnadır. Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ruhsatlarında belirtilen süre 31.12.2008 tarihinden daha önceki bir tarihte sona eriyorsa, istisna uygulamasında ruhsatta yer alan sürenin bitiş tarihi dikkate alınır. 

c) Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri ile ilgili olarak yaptıkları işlemler 31.12.2008 tarihine kadar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 

Serbest bölgelerde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi kapsamında yapılacak tevkifata etkisi yoktur. 

Yürürlük

Madde 14- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

           Madde 15- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Serbest Bölge Haziran Bülteni    

Anasayfa|Hakkımızda|İletişim|Bizimle Reklam|Emlak Komisyoncusu Arama|Diğer İş Kolları|Link Gönderin
Kullanım Şartları     Telif Hakkı     Gizlilik
Copyright © Evbazar.com, 2006. All Rights Reserved

Çabuk Arama Satılık Emlak Ilan - Quick Search, Property for Sale in TurkeyAntalya Emlak
Istanbul Emlak - Avrupa Istanbul Emlak - Anadolu Ankara Emlak Izmir Emlak Adana Emlak Adiyaman Emlak Afyon Emlak
Agri Emlak Aksaray Emlak Amasya Emlak Ardahan Emlak
Artvin Emlak
Aydin Emlak Balikesir Emlak Bartin Emlak
Batman Emlak
Bayburt Emlak
Bilecik Emlak
Bingol Emlak
Bitlis Emlak
Bolu Emlak Burdur Emlak Bursa Emlak
Çanakkale Emlak Çankiri Emlak Çorum Emlak Denizli Emlak Diyarbakir Emlak
Duzce Emlak
Edirne Emlak Elazig Emlak
Erzincan Emlak Erzurum Emlak Eskisehir Emlak
Gaziantep Emlak
Giresun Emlak Gumushane Emlak Hakkari Emlak Hatay Emlak
Igdir Emlak Isparta Emlak Içel/Mersin Emlak Kahramanmaras Emlak Karabuk Emlak Karaman Emlak Kars Emlak Kastamonu Emlak
Kayseri Emlak Kirikkale Emlak Kirklareli Emlak Kirsehi Emlakr Kilis Emlak Kocaeli Emlak Konya Emlak Kutahya Emlak
Malatya Emlak Manisa Emlak Mardin Emlak Mugla Emlak Mus Emlak Nevsehir Emlak Nigde Emlak Rize Emlak
Sakarya Emlak Samsun Emlak Ordu Emlak Osmaniye Emlak Sivas Emlak Sanliurfa Emlak Siirt Emlak
Sinop Emlak
Sirnak Emlak Tekirdag Emlak Tokat Emlak Trabzon Emlak Tunceli Emlak Usak Emlak Van Emlak
Yalova Emlak
Yozgat Emlak Zonguldak Emlak            
     

emlak antalya     Emlak Turkiye Linkcenneti.com Arama motoru Türkçe Arama Motoru